تصویر پست

گزارش روند تکمیلی مسکن مهر

یک قرارداد یکساله از روند ساخت ده هزار واحد مسکونی که توسط شرکت ایرانیان انجام می گرفت این شرکت متشکل از هفت شرکت انبوه ساز مشغول در این پروژه می باشد.

لوکیشن پروژه در منطقه پردیس و دارای دو فاز اصلی پنج و نه هستش

در هر ماه پنج جلسه حضور در پروژه داشتیم و یک جلسه هم توسط کارفرما برای کارهای فورس در نظر گرفته شده بود.
کارهای نظیر جلسات هیئت مدیره و اعضا و همچنین بازدید مدیران دولتی و همچنین موارد بتن ریزی یا جاده کشیدن ، تمامی روزهای حضور به تفکیک با نام سازنده مکان پروژه و زونهای مربوطه خروجی تحویل می گردید. عکسها نیز دسته بندی شده و بعد از اصلاح رنگ و نور و انتخاب عکسهای اصلی تحویل می گردید.

دکوپاژ نهوه تصویربرداری کاملا به عهده خودمان بود و خروجی کارها تماما زیر نظر مهندس مجموعه و واحد اچ اس ایی صورت می گرفت به کلامی ساده تر کاملا تخصصی ، با آشنایی که در روند کاری مجموعه پیدا کردیم کم کم خروجی کارهای ما ساختار امنیت پروژه و کم کاری های پیمانکاران را نیز پوشش میداد.

بعد از گذشت شش ماه اولین جلسه تصویربرداری هوایی را برای مجموعه انجام دادیم و بعد از رویت بند تصویربرداری هوایی را نیز به قرارداد اضافه کردند.

بعد از گذشت یکسال و مفید واقع شدن جلسات تصویربرداری ما قرارداد سال دوم را نیز با ما انعقاد کردند.

  • خروجی عکس و فیلم
  • تولید محتوا در سایتهای رسمی
  • چاپ عکسهای خاص از مجموعه

به جرات می توان گفت بزرگترین مجموعه گردآوری شده از نحوه کار مسکن مهر پردیس ما بودیم به طوری که صفر تا صد اکثر بلوکها و شناسنامه پیمانکاران را شما میتوانستید در سایتهایی همچون آپارات و غیره با نام مسکن مهر ببینید .
بیش از صدوبیست خروجی مختلف با فرمتهای مختلف برای مجموعه پروژه ده هزار واحدی مسکن مهر پردیس فراهم کردیم و جالبه بدونید دیگه کار به قرارداد نداشتیم و این کار یکجوری شده بود کار خودمان وما نیز عضوی از آن مجموعه بودیم زمانهایی که در پروژه حاضر می شدیم و شرکتها بدلیل مسائل مالی بوجود آمده فعالیت نداشتند ما هیچ هزینه ای را درج نمی کردیم .
هنوز بعد از گذشت چندین سال شرکتهای پیمانکار مشغول در پروژه آرشیو کاریشان را ازما می گیرند.

بـعـدی
پروژه شرکت ارسا (شفت قائم . تونل نوسود)