تصویر پست

خط تولید کارتن سازی

پروژه یکروزه رفت و برگشت به تبریز

وسعت دستگاه دقیقا 110 متر تقریبا اندازه یک زمین فوتبال

شرکت تولید کننده کارتن ماشین بدلیل ارسال یک دستگاه جدید به کارخانه تبریز نیاز به تیزر صنعتی از این خط تولید داشت

ساعت استارت تصویربرداری ساعت 10 صبح ساعت رفتن برق ساعت 2 تا 4 بعداز ظهر ساعت بلیط برگشت به تهران 8:30 شب

چون بعد از ارسال دستگاه و مونتاژ آن در شهر تبریز بلافاصله کارخانه خریدار سفارش گرفته بود فرصت تست و یا آزمون و خطا نداشتیم و خط تولید این محصول(کارتن)100% نیاز به برق دارد.

بارها در کلاسهای آموزشی گفته ایم که کسی که کار صنعتی میخواهد انجام دهد حتما باید از آن سر رشته داشته باشد.

و این موضوع اگر در این پروژه به هر دلیلی به یک شرکت نا آشنا به کارهای صنعتی سپرده می شد به مشکل بر میخورد

اینکه بدانیم در زمان استارت دستگاه تا خروجی نهایی چه دستگاه هایی در انجام آن سهیم هستند خیلی مهم است

خروجی فاینال این پروژه با 5 فرمت مختلف زمانی به مشتری تحویل گردید

بـعـدی
پروژه عکاسی تاها بهبهانی