برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
مــد ، پــرتــره

نگاهی متفاوت بر گرفته از هنر تجربه تکنیک و حس
عکاسی مدلینگ اگر درست و بجا نباشد میتواند یک صنعت را نابود کند

تنها برگزار کننده کلاسهای حرفه ای روانشناسی عکاسی

popup image
popup image